Rodinná advokátka a mediátorka v Žiline - Vaša advokátka v Žiline
Adresa kancelárie

Som tu pre Vás / Pondelok – Piatok / 08:30 – 15:30

Kontaktujte ma +421 908 840 818

Image Alt

Rodinná advokátka a mediátorka v Žiline

Vaša advokátka

Na to, aby ste mi zverili na starosť Vaše záležitosti, je dôležité, aby ste mi dôverovali.
Preto si prečítajte pár viet o mne a mojej doterajšej práci.

Som tu, aby som Vám pomohla.

JUDr. Katarína FILIPOVIČOVÁ

Poraďte sa so mnou, a tým predchádzajte zbytočným problémom.

Je lepšie investovať nepatrné finančné prostriedky za poradu s odborníkom, než následne znášať neprimerané dôsledky vzniknutého sporu spojené s vynaložením značných financií a neprimeranej psychickej záťaže.

Vyštudovala som Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave. V rokoch 2009-2020 som pôsobila na Okresnom súde Žilina na pozícii hlavná štátna radkyňa – vyššia súdna úradníčka, kde som vykonávala kompletnú prípravu spisových materiálov od začatia súdneho konania až po právoplatné rozhodnutie vo veci samej a tiež porozsudkovú agendu.

Niekoľkokrát som bola poverená mentorstvom služobne mladších kolegov a riadila som chod celého súdneho oddelenia. Vo veciach, v ktorých to zákon dovoľuje, mi bola zverená samostatná rozhodovacia právomoc a v neposlednom rade som pripravovala kompletné znenia súdnych rozhodnutí, ako aj právne analýzy pre viacerých sudcov.

Viac ako 3 roky som v rámci Okresného súdu Žilina pôsobila na oddelení obchodného registra, kde som vykonávala zápisy, zmeny a výmazy zapísaných údajov o všetkých druhoch obchodných spoločností a s tým súvisiacu agendu.

Katarina Filipovicova Vasaadvokatka.com

Následne som bola na vlastnú žiadosť preradená na rodinné, opatrovnícke, dedičské a prechodne aj civilné oddelenie, v rámci ktorého som priamo kompletizovala spisové materiály a vypracúvala všetky procesné rozhodnutia nevyhnutné v konkrétnych veciach.

Okrem uvedeného som zabezpečovala výkon rozhodnutia vo veciach maloletých detí a vyhotovovala kompletné meritórne súdne rozhodnutia v rodinných, opatrovníckych a niektorých civilných konaniach. Počas svojho pôsobenia na rodinnom oddelení som pripravila viac ako 3.000 súdnych rozhodnutí.

Počas materskej dovolenky, v roku 2015, som úspešne zložila odbornú justičnú skúšku s hodnotením – prospela s vyznamenaním, ktorá je svojou formou a náročnosťou považovaná za jednu z najťažších skúšok v rámci právnických povolaní. V roku 2021 som absolvovala kurz mediátora a následne sa stala profesionálnou mediátorkou.

V privátnom živote som predovšetkým manželkou a matkou 2 úžasných synov.

Rada Vám pomôžem v oblasti právnych služieb ako aj mediácie.