Články - Vaša advokátka v Žiline
Adresa kancelárie

Som tu pre Vás / Pondelok – Piatok / 08:30 – 15:30

Kontaktujte ma +421 908 840 818

Články

Od 01.01.2023 by sa mala dostať do účinnosti novela zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine, ktorej výsledkom by mala byť vyššia miera ochrany záujmu maloletého dieťaťa a zefektívnenie súdneho procesu vo veciach maloletých detí, nakoľko súčasné nastavenie ešte stále vnáša množstvo problémov do rodinnoprávnych sporov. Spomínaná novela by mala priniesť 4 základné zmeny: Nový spôsob prideľovania vecí v poručenskej agende s cieľom, mať jedného poručenského sudcu na všetky konania, ktoré sa týkajú rovnakého dieťaťa.Doplnenie zásady, podľa ktorej v konaní o výkon rozhodnutia vo veciach maloletých súd obligatórne nariadi ústne

(COCHEMSKÝ MODEL)   „To sa nehanbíte hodiť mi na Vaše dieťa na sudcovský stôl, ako kus mäsa o ktorom mám rozhodnúť? Ja Vaše dieťa nepoznám, nikdy mi na ňom nebude záležať tak, ako Vám a mám o ňom rozhodovať?“                                                                                                               Jűren Rudolph, nemecký emeritný sudca S účinnosťou od 01.03.2022 sa v Slovenskej republike zaviedol skúšobný model riešenia rodinných sporov „súdnou“ cestou s názvom „COCHEM“. Trvanie tohto projektu je naplánované na obdobie 2 rokov a pokiaľ sa osvedčí, bude do nášho právneho poriadku zavedený natrvalo. Podstata Cochemského modelu riešenia rodinných sporov spočíva v snahe zákonodarcu vyriešiť všetky rodinné spory, ktoré sa dostanú na súd, zmierlivo, teda bez intervencie sudcu. Základ tkvie v predpoklade, že