február 2023 - Vaša advokátka v Žiline
Adresa kancelárie

Som tu pre Vás / Pondelok – Piatok / 08:30 – 15:30

Kontaktujte ma +421 908 840 818

február 2023

Novela Civilného mimosporového poriadku č. 338/2022 Z. z. priniesla pomerne nenápadné zapracovanie ustanovenia o zmene prideľovania vecí v poručenskej agende na základe generálnej výnimky určenia zákonného sudcu formou náhodného výberu. Náhodný výber predstavuje automatizovaný mechanizmus, ktorý má zamedziť možnému ovplyvňovaniu vo výbere zákonného sudcu, ktorý má určitú vec prejednávať a minimalizovať tak riziko neobjektívnosti súdneho konania. V prípade poručenskej agendy bolo donedávna umožnené zmeniť sudcu prideleného náhodným výberom, a to na základe opatrenia predsedu príslušného súdu. Účelom tejto výnimky bolo zefektívniť proces rozhodovania o všetkých konaniach týkajúcich sa jedného maloletého dieťaťa tým, že tieto budú kumulované u jedného zákonného sudcu,