Archívy Nezaradené - Vaša advokátka v Žiline
Adresa kancelárie

Som tu pre Vás / Pondelok – Piatok / 08:30 – 15:30

Kontaktujte ma +421 908 840 818

Nezaradené

Novela Civilného mimosporového poriadku č. 338/2022 Z. z. priniesla pomerne nenápadné zapracovanie ustanovenia o zmene prideľovania vecí v poručenskej agende na základe generálnej výnimky určenia zákonného sudcu formou náhodného výberu. Náhodný výber predstavuje automatizovaný mechanizmus, ktorý má zamedziť možnému ovplyvňovaniu vo výbere zákonného sudcu, ktorý má určitú vec prejednávať a minimalizovať tak riziko neobjektívnosti súdneho konania. V prípade poručenskej agendy bolo donedávna umožnené zmeniť sudcu prideleného náhodným výberom, a to na základe opatrenia predsedu príslušného súdu. Účelom tejto výnimky bolo zefektívniť proces rozhodovania o všetkých konaniach týkajúcich sa jedného maloletého dieťaťa tým, že tieto budú kumulované u jedného zákonného sudcu,

Od 01.01.2023 by sa mala dostať do účinnosti novela zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine, ktorej výsledkom by mala byť vyššia miera ochrany záujmu maloletého dieťaťa a zefektívnenie súdneho procesu vo veciach maloletých detí, nakoľko súčasné nastavenie ešte stále vnáša množstvo problémov do rodinnoprávnych sporov. Spomínaná novela by mala priniesť 4 základné zmeny: Nový spôsob prideľovania vecí v poručenskej agende s cieľom, mať jedného poručenského sudcu na všetky konania, ktoré sa týkajú rovnakého dieťaťa.Doplnenie zásady, podľa ktorej v konaní o výkon rozhodnutia vo veciach maloletých súd obligatórne nariadi ústne