máj 2022 - Vaša advokátka v Žiline
Adresa kancelárie

Som tu pre Vás / Pondelok – Piatok / 08:30 – 15:30

Kontaktujte ma +421 908 840 818

máj 2022

(COCHEMSKÝ MODEL)   „To sa nehanbíte hodiť mi na Vaše dieťa na sudcovský stôl, ako kus mäsa o ktorom mám rozhodnúť? Ja Vaše dieťa nepoznám, nikdy mi na ňom nebude záležať tak, ako Vám a mám o ňom rozhodovať?“                                                                                                               Jűren Rudolph, nemecký emeritný sudca S účinnosťou od 01.03.2022 sa v Slovenskej republike zaviedol skúšobný model riešenia rodinných sporov „súdnou“ cestou s názvom „COCHEM“. Trvanie tohto projektu je naplánované na obdobie 2 rokov a pokiaľ sa osvedčí, bude do nášho právneho poriadku zavedený natrvalo. Podstata Cochemského modelu riešenia rodinných sporov spočíva v snahe zákonodarcu vyriešiť všetky rodinné spory, ktoré sa dostanú na súd, zmierlivo, teda bez intervencie sudcu. Základ tkvie v predpoklade, že